Wyzwania IT Ochrony Zdrowia 2015-2017 pod naszym patronatem

Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań zostało patronem badania: “Wyzwania IT Ochrony Zdrowia 2015-2017”.

Wielka rewolucja informatyczna w polskiej służbie zdrowia staje się faktem. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, od 1 sierpnia 2017, nakłada na placówki medyczne obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, w konsekwencji czego jednostki ochrony zdrowia zmuszone są do dostosowania procesów i narzędzi informatycznych do wymogów nakładanych przez ustawę. Termin obowiązkowego wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wydaje się odległy, biorąc jednak pod uwagę wciąż liczne bariery do pokonania, czasu pozostało niewiele.

Informatyzacja specyficznych procesów funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia oraz zarządzania nimi, wymaga dokładnej analizy i weryfikacji wymagań docelowych użytkowników dostarczanych rozwiązań informatycznych. Firma BMM Sp. z o.o., od 20 lat wspierająca procesy zarządzania w placówkach medycznych, prowadzi obecnie badanie, którego celem jest diagnoza stanu przygotowań placówek do największego wyzwania w obszarze informatyzacji polskiej służby zdrowia, którym jest uruchomienie systemu EDM.

Podczas badania, wspólnie z ankietowanymi pracownikami służby zdrowia, staramy się znaleźć odpowiedzi na pytanie: z jakimi problemami w bieżącej obsłudze procesów borykają się oni na co dzień i jak mogą one wpływać na uruchomienie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w 2017 roku. Poznajemy ponadto problemy, które zostały rozwiązane dzięki wdrożeniu rozwiązań informatycznych, po to aby, zebrane doświadczenia mogły wykorzystać inne podmioty.

Badanie realizowane jest w formie wywiadu pogłębionego, prowadzonego przez doświadczonych konsultantów firmy BMM. W badaniu szczególny nacisk położono na: wymianę informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi placówek medycznych, zarządzanie dokumentacją, raportowanie, zakres i dostęp do gromadzonych informacji oraz opóźnienia i źródła tych opóźnień. Wyniki opublikowane zostaną w formie zagregowanego raportu końcem 2015 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.