DANE REJESTROWE

wersja1_pol

 

 

 

 

 

 

DATA WPISU DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ: 2014-06-23

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NUMER KRS: 0000514059

NUMER NIP: 5242771904

REGON: 147326383

KONTO BANKOWE: 04 2030 0045 1110 0000 0390 3410,  Bank Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

E-MAIL KONTAKTOWY: kontakt[at]siw.org.pl