Współpraca z Politechniką Warszawską

wydzial-elektryczny-politechniki-warszawskiej

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań oraz Politechnika Warszawska – Wydział Elektryczny nawiązały współpracę w zakresie: upowszechniania wiedzy, dobrych praktyk i etyki zawodowej w obszarze inżynierii wymagań i inżynierii oprogramowania wśród studentów Wydziału, członków Stowarzyszenia oraz pozostałych osób zainteresowanych tymi obszarami.

List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy został podpisany przez Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Lecha Grzesiaka.

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań zamierzają realizować powyższe cele poprzez:

  • organizację seminariów i prelekcji z udziałem wybitnych przedstawicieli przemysłu i nauki,
  • organizację konferencji naukowych i tematycznych,
  • konsultację treści programowych zawartych w programach nauczania dotyczących obszarów inżynierii wymagań,
  • organizację studiów podyplomowych, (2015 rok: I edycja studiów podyplomowych z naszym udziałem)
  • organizację zawodów i konkursów dla studentów,
  • pomoc w kontaktowaniu studentów z pracodawcami w celu odbycia praktyk zawodowych lub zdobycia pierwszej pracy,
  • innych działań propagujących wiedzę z inżynierii wymagań i inżynierii oprogramowania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.