Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań, które odbędzie się:

Data zebrania walnego członków stowarzyszenia inżynierii wymagań

I TERMIN:  7 czerwca 2016 roku, godz. 17:00 -19:00

II TERMIN: 7 czerwca 2016 roku, godz.17:30-19:30 

Miejsce Walnego zebrania czlonków stowarzyszenia inżynierii wymagań

 

MIEJSCE:  Gmach Główny PW, plac Politechniki 1, Sala 226

 

agenda walnego zebrania stowarzyszenia inzynierii wymagańAGENDA:

 

 1. Otwarcie Zebranie przez Prezesa Zarządu,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza,
 3. Zatwierdzenie porządku obrad,
 4. Prezentacja 2 lat działalności – sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań,
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok,
 6. Udzielenie absolutorium ustępującym członkom zarządu,
 7. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. Prezentacja kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 9. Pytania do kandydatów,
 10. . Przeprowadzenie głosowania na członków Zarządu,
 11. Przeprowadzenie głosowania na członków Komisji Rewizyjnej,
 12. Wybór Prezesa przez członków Zarządu,
 13. Wybór Przewodniczącego przez członków Komisji Rewizyjnej,
 14. Wolne wnioski,
 15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań

 

Zarząd Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań

Stowarzyszenie Inż ynierii Wymagań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.