Walne Zebranie Członków SIW – podsumowanie

W dniu 7 czerwca 2016 roku odbyło się Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań. Na zebraniu Prezes SIW zaprezentowała 2 lata działalności stowarzyszenia oraz podsumowała działalność zarządu w latach 2014-2016. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej również podsumował 2 lata działalności organu nadzoru stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków SIW udzieliło absolutorium ustępującym członkom zarządu z wyłączeniem pana Bogdana Berezy, któremu nie udzielono absolutorium za kadencję 06.2014-06.2016 z uwagi na naruszenia regulaminów i Statutu SIW oraz działanie na szkodę Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań.

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2015 rok, następnie po krótkiej prezentacji kandydatów do władz SIW przeprowadzone zostało głosowanie. Walne Zebranie zatwierdziło kandydatury. W dalszej kolejności odbyło się posiedzenie Zarządu – wybór prezesa przez członków zarządu oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej – wybór przewodniczącego przez członków komisji rewizyjnej.

W wyniku głosowań wybrano władze w składzie: https://siw.org.pl/wladze-2/

Przewodniczący udzielił głosu nowowybranemu Prezesowi Zarządu, który podziękował za wybór i przedstawił wizję rozwoju stowarzyszenia na nadchodzącą kadencję. Przewodniczący zebrania zwrócił się do członków SIW o zgłaszanie wolnych wniosków. Wpłynął wniosek o podjęcie przez Zebranie Walne uchwały o usunięcie pana Bogdana Berezy z szeregu członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań wraz z uzasadnieniem. Wniosek został poddany pod głosowanie jawne. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Walne Zebranie Członków SIW zobowiązało nowy Zarząd do podjęcia kroków prawnych mających na celu ochronę wizerunku i znaku stowarzyszenia przed działaniami innych osób niebędących obecnie członkami stowarzyszenia.

Zebranie zostało zamknięte.

Dokumenty:

  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

Uchwała_absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium i przyjęcia sprawozdania finansowego

Wniosek Komisji Rewizyjnej_cz1 Wniosek Komisji Rewizyjnej_cz2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Uchwała o usunięciu pana Bogdana Berezy spośród członków SIW

usunięcie Pana Bogdana Berezy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.