RE in Agile- Jak inżynieria wymagań łączy się z metodykami zwinnymi