CZŁONKOSTWO

KORZYŚCI  Z WSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA:

    • Zniżki na uczestnictwo we wszystkich płatnych wydarzeniach współorganizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań (szkolenia, konferencje, seminaria).
    • Zniżki na uczestnictwo w szkoleniach i programach edukacyjnych oferowanych przez firmy i instytucje współpracujące ze Stowarzyszeniem Inżynierii Wymagań. W zależności od rodzaju i specyfiki szkoleń i programów edukacyjnych przewidujemy zniżki od 5 do 20 procent.
    • Okazyjne zniżki na wybrane pozycje książkowe wydawane przez wydawnictwa współpracujące ze Stowarzyszeniem Inżynierii Wymagań (m.in Wydawnictwo PWN).
    • Możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z osobami zajmującymi się inżynierią wymagań (analiza biznesowa, zarządzanie projektami) w różnych branżach i w różnych organizacjach.
  • Możliwość aktywnego uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań.

CO MUSISZ ZROBIĆ:

KROK 1: Uzupełnij deklaracjęDeklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań w charakterze członka stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Statutu Stowarzyszenia i niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim praw i obowiązków członka SIW.

Zarząd na najbliższym roboczym spotkaniu podejmie decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań.

O decyzji Zarządu zostaniesz poinfomowany pocztą elektroniczną na adres wpisany w deklaracji. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku zostaniesz również poproszony o wpłatę pierwszej składki członkowskiej.

KROK 2: Wpłać na konto składkę wybierając jedną z dostępnych opcji:

Składka roczna – 80 zł,  płatna z góry

na konto:

Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań

Bank Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

04 2030 0045 1110 0000 0390 3410

z dopiskiem: Składka członkowska SIW, Imię Nazwisko.