Zwinny Analityk – jak poradzić sobie z wymaganiami w Agile

STOWARZYSZENIE INŻYNIERII WYMAGAŃ serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu seminariów: “MIĘDZY BIZNESEM A IT “. Najbliższe spotkanie odbędzie się pod hasłem: ” Zwinny Analityk- jak poradzić sobie z wymaganiami w Agile”.

Postanowiliśmy podjąć temat, który spędza sen z powiek wszystkim tym, którzy mają do czynienia z wymaganiami w podejściu zwinnym. Czy jest miejsce dla analityka biznesowego/systemowego w Agile? Jak wykorzystać umiejętności analityka w nowym środowisku pracy? Jak to robią inni? Co się sprawdzi w mojej organizacji a co nie? Z jakich technik korzystać pracując z wymaganiami w Agile? To tylko niektóre pytania, z którymi spotykamy się podczas pracy w Agile.

Jesteś ciekawy? Chciałbyś porozmawiać ze specjalistami? Nie może Cię zabraknąć!

Serdecznie zapraszamy analityków biznesowych, analityków systemowych, inżynierów wymagań, kierowników projektów, product ownerów, testerów, dyrektorów oraz wszystkich tych, którzy pracują z wymaganiami.

UWAGA! LISTA MIEJSC JEST OGRANICZONA

KIEDY: 28 LISTOPAD 2016, GODZ.17:45-20:00

MIEJSCE WYDARZENIA:

BUDYNEK Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT), ul. Rektorska 4,  Warszawa

logo-cziittCentrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej to miejsce współpracy regionalnego biznesu, instytucji otoczenia biznesu, inicjatyw klastrowych, NGO-sów i administracji.
Celem twórców CZIiTT było stworzenie najważniejszego na Mazowszu ośrodka badawczego wspierającego szeroko pojęty transfer technologii, zarządzanie technologiami, innowacjami i procesami oraz organizacją, poprzez umożliwienie realizacji badawczych projektów innowacyjnych w tych dziedzinach.
Działania CZIiTT skierowane są zarówno do środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej (naukowcy, studenci), innych szkół wyższych jak i środowiska naukowego z regionu, kraju, zagranicy. Beneficjentami są również mazowieccy przedsiębiorcy, w tym start-upy, jednostki sfery B+R z Warszawy i Mazowsza, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
Oferta Centrum to połączenie nowoczesnego ośrodka z kreatywną przestrzenią (miejsce do pracy twórczej dla studentów, doktorantów i młodych naukowców, a także przestrzeń do organizacji konferencji, targów, seminariów) oraz funkcji merytorycznych. Obok nowoczesnej infrastruktury, którą tworzą m.in.: laboratoria do prowadzenia prac B+R z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, sale kreatywne, nowoczesne zaplecze konferencyjno-wystawiennicze, socjalne, networkingowe, charakter miejsca tworzy kapitał intelektualny, a więc kadra Centrum odpowiadająca za merytoryczną działalność CZIiTT w zakresie, m.in.: konsolidacji działań uczelni na rzecz efektywnej komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii, badań i analiz, rozwoju młodych innowacyjnych naukowców oraz inkubacji/preinkubacji.

17:45 – 18:00 Otwarcie seminarium, prezentacja Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań

18:00 -18:30Krystian Kaczor: Analityk Biznesowy w Agile – możliwości i opcje

W trakcie transformacji do Agile jeden z problemów do rozwiązania to umiejscowienie roli analityka w nowej rzeczywistości. Pula rozwiązań wydaje się tutaj mocno ograniczona standardami. Scrum Guide nie wyznacza takiej roli i nie wskazuje co zrobić z analitykiem. A może analityk nie jest w ogóle potrzebny w Agile? Nawet jeśli znajdziemy dla niego miejsce to trudno jest pracować w iteracjach tak, żeby było to wartościowe i efektywne. W swojej pracy widziałem już kilka konfiguracji w mniejszych i większych przedsięwzięciach. Każdy wybór oczywiście ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Opowiem zatem jak funckjonowała w moim doświadczeniu analiza biznesowa w środowiskach Agile, w szczególności z zespołami Scrumowymi oraz jakie są opcje rozwiązania systuacji Analityka.

18:30-19:00Rafał Stańczak : Jak technika User story/Acceptance Criteria pozwala zgrabnie definiować wymagania w SCRUM…?

Zwinne metodyki zawdzięczają swoje powstanie dzięki potrzebie elastycznej obsługi szybko zmieniających się wymagań klienta w czasie trwania projektu oraz tworzeniu wysokiej jakości programów, aplikacji czy serwisów internetowych.

Podczas wystąpienia przedstawię i postaram się zainteresować Was jedną z najpopularniejszych technik wspierających zbieranie i opisywanie wymagań użytkownika w postaci historyjek (user stories) oraz ich późniejszą projekcję na codzienną pracę zespołu poprzez zbiór kryteriów akceptacji (Acceptance Criteria). Przybliżę sposoby i zalety stosowania wspomnianej wyżej metody uzupełniając teorie o przykłady. Opierając się na frameworku Scrum przejdziemy przez cykl życia wymagań od momentu definicji, poprzez planowanie sprintu, codzienny development aż do momentu wypuszczenia nowej, działającej wersji produktu do klienta. Postaram się udowodnić iż technika mocno wspiera budowę produktów zgodnych z potrzebami klienta zawsze opierając się na racjonalnych potrzebach użytkownika końcowego.

19:00-19:30Michał Wolski: Kanban w procesie wytwórczym oprogramowania

Tematy poruszane podczas wystąpienia:

  • Czym jest Kanban?
  • Kanban a wymagania na system
  • Wytwarzanie oprogramowania zgodne z Kanban

19:30-20:00Panel dyskusyjny z prelegentami, losowanie nagród

KRYSTIAN KACZOR

Kry­stian Kaczor znany jest w śro­do­wi­sku pro­fe­sjo­na­li­stów IT jako wpły­wowy spe­cja­li­sta od Agile. Coach, tre­ner i konsultant, który nadal pozostaje ciągle zaangażowany w pracę z zespołami jako Agile Coach i Scrum Master, żeby ścierać teorię z praktyką.
Dzieli się swoim boga­tym i zróż­ni­co­wa­nym doświad­cze­niem nie tylko przez pro­wa­dzone szko­le­nia, ale także arty­kuły i wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach. Pro­pa­ga­tor prag­ma­tycz­nego podej­ścia opar­tego na empi­ry­zmie i mierzeniu efek­tów. Autor sprze­da­nej w tysią­cach egzem­pla­rzy książki “Scrum i nie tylko. Teo­ria i prak­tyka w meto­dach Agile”.
Już od 11 lat współpracuje z firmami, których logo jest łatwo rozpoznawalne w wielu krajach usprawniając Zespoły, procesy, projekty i całe organizacje.Bogate doświadczenie od pracownika wsparcia technicznego do program managera pozwala Krystianowi spojrzeć na proces powstawania oprogramowania z wielu różnych stron.Jako Agile Coach i Trener buduje i prowadzi Zespoły Agile, przeprowadza transformacje organizacji i ulepsza wdrożone praktyki. Posiada doświadczenie w pracy z Zespołami w zakresie od małych, lokalnych zespołów do geograficznie rozproszonych korporacji, pracujących w modelach skalowanego i rozproszonego Agile. Krystian doradza swoim klientom, coachuje pracowników, jest agentem zmiany i prowadzi szkolenia z obszaru Agile, Scrum, zapewnienia jakości, testowania oraz umiejętności miękkich.Autor książek, e-booków i szeregu innych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach z obszarów Agile i Jakości. Jeden z pięciu trenerów w randze Professional Scrum Trainer w Polsce, CSP, PMI-ACP, ICF ACC, SAFe Program Consultant, Akredytowany Trener ISTQB.

RAFAŁ STAŃCZAK

Blisko 10 letni konsultant Quality Assurance i Scrum, manager IT z bogatym doświadczeniem w kilku dużych międzynarodowych projektach z rożnych branż (e.g. telekomunikacja, ubezpieczenia, e-commerce, bankowość), Certyfikowany Scrum Master i Product Owner, właściciel bloga www.scrumdo.pl w ramach, którego dzieli się posiadaną wiedzą ze społecznością polskiego IT. Zaangażowany we współpracę z dwoma kwartalnikami – Quale gdzie jest autorem artykułów oraz REQ Magazyn gdzie działa w zespole redakcyjnym opiniując artykuły merytorycznie.
Aktualnie Agile Coach Master oraz Quality Assurance Manager portfela produktów w szwajcarskiej firmie konsultingowej z branży bankowej. Na codzień uzwinnia swoją organizację, dostarcza szkolenia Scrum (do tej pory przeszkolił ok. 100 osób w trzech lokalizacjach: Warszawa, Manila i Luksemburg). Biorąc udział w projektach zawsze koncentruje się na dostarczaniu wysokiej wartości klientom, usuwa przeszkody stojące przed zespołami w drodze do realizacji celu oraz dba o finalną jakość produktu. Członek organizacji Scrum Alliance oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Ponadto prelegent konferencji branżowych i targów pracy. Pasjonat zwinnego zarządzania projektami.

MICHAŁ WOLSKI

Od ponad dekady zajmuję się szeroko rozumianą inżynierią oprogramowania. Specjalizuję się w modelowaniu procesów biznesowych, architekturze korporacyjnej, zarządzaniu wymaganiami oraz projektowaniu systemów informatycznych. Prowadziłem także projekty w metodykach zwinnych takich jak SCRUM czy Agile Modeling.
Na co dzień używam Enterprise Architect’a firmy Sparx Systems. Modeluję stosując notację UML, BPMN, ArchiMate. Narzędzia CASE i notację uzupełniam dobrymi praktykami oferowanymi przez Rational Unified Process, Essential Unified Process, SCRUM, Agile Modeling oraz TOGAF.
W swojej pracy zawodowej pełniłem role analityka, projektanta, Scrum Mastera, kierownika projektu, zamawiającego, trenera, coacha oraz konsultanta. Moimi klientami były małei duże oraz ogromne firmy, które reprezentowały sektory: finansów, ubezpieczeń, bankowości, energetyki, logistyki oraz publiczny.

Podczas seminarium rozlosujemy nagrodę ufundowaną przez naszego partnera firmę MT&DC:

Voucher na szkolenie o wartości do 4.000 zł do wykorzystania do końca czerwca 2017 roku!!! Wśród szkoleń do wyboru znajdują te ze ścieżki certyfikacyjnej George Washington University:https://www.mtdc.pl/analiza-biznesowa

Rejestrując się na wydarzenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail przez Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań oraz jego partnerów wydarzenia w celu informowania o usługach i spersonalizowanych produktach oraz wydarzeniach tematycznych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA  STRONIE WYDARZENIA: https://siw.evenea.pl/?source=evenea-directoryDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.