Category Archives: INFORMATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

  • 0

Jak wybrać oprogramowanie biznesowe dla przedsiębiorstwa?

Z dniem 1 lipca 2016 weszła w życie zmiana ustawy Ordynacja Podatkowa w postaci trzech paragrafów artykułu 193a, z których pierwszy brzmi: „W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą”.

Kolejne paragrafy tego artykułu uszczegóławiają informację na temat formatu przekazywanych do organów podatkowych danych oraz sposobu ich przekazania. Rozwiązanie to zostało oparte na międzynarodowym standardzie: Standard Audit File for Tax (SAF-T) w wersji 2.00, opracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i nazwane w Polsce Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK), który można zdefiniować w następujący sposób: JPK to ustrukturyzowana forma danych z ksiąg podatkowych, prowadzonych za pomocą programów komputerowych, jakie podatnik zobowiązany jest przekazywać organom podatkowym na żądanie lub  okresowo. Jest to nowa forma dowodu w czynnościach kontrolnych. I tak jak artykuł 193a zawiera tylko określenie obowiązku przekazywania danych do organów podatkowych w formie JPK, to już kolejna ustawa o zmianie Ordynacji Podatkowej z dnia 13 maja 2016 wprowadza obowiązek okresowego wysyłania jednej ze struktur JPK, struktury JPK-VAT. Ustawa ta, również nakłada obowiązek prowadzenia rejestrów VAT przy pomocy programów komputerowych i wymóg ten jest skierowany do wszystkich podatników VAT (ust. 8a w art. 3 wymienionej ustawy).

Co to oznacza dla przedsiębiorców? Oznacza to, że przedsiębiorca powinien zaopatrzyć się w oprogramowanie, które będzie posiadało funkcjonalność generowania struktur plików JPK. Zarówno tych okresowych, jak i tych na żądanie. Ponadto, oznacza to, że już wkrótce wyposażeniem każdego przedsiębiorcy powinien być komputer z odpowiednim oprogramowaniem biznesowym. Czym kierują się przedsiębiorcy kupując dla firmy program wspierający zarządzanie? W miesiącach od maja do lipca na potrzeby tego artykułu przeprowadzono badanie wśród uczestników szkolenia na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego, którzy są użytkownikami znanego w Polsce oprogramowania biznesowego.

„Read More”


BĄDŹ NA BIEŻĄCO:


newsletter templates powered by FreshMailANALITYK W STARCIU Z RODO- bezpłatne seminarium

Śledź nas na FB: