Author Archives: SIW

 • 0

Objęliśmy patronatem TESTWAREZ

TestWarez to przestrzeń, która została stworzona by umożliwić wymianę doświadczeń i podjęcie dyskusji na temat problemów i trendów w testowaniu oprogramowania. Przynajmniej tak było dotąd. W tym roku Organizatorzy poszli krok dalej. Proponują przyjrzeć się także analizie biznesowej i zarządzaniu wymaganiami, kulturze DevOps, jak również szeroko rozumianemu zarządzaniu jakością.

Miło nam poinformować, iż w tym roku objęliśmy swoim patronatem medialnym już 11 edycję TESTWAREZ. Co ma wspólnego inżynieria wymagań z testowaniem? Wiele 🙂 Trudno mówić o jakości systemu, jeśli nie ma inżynierii wymagań, czyli nie wiemy co zaimplementować w systemie, aby spełniło oczekiwania klienta…. O tym dlaczego inżynieria jest taka ważna dowiecie się więcej podczas wystąpienia już 30 września: „Inżynieria wymagań a droga do jakości systemów IT”.

Wśród prelegentów i uczestników konferencji są zarówno osoby z wielkim doświadczeniem w branży, jak i początkujący, praktycy oraz teoretycy, kierownicy i pracownicy szeregowi. Daje to niepowtarzalną szansę na wszechstronną i konstruktywną dyskusję. W tym roku do udziału zaproszeni zostali również analitycy biznesowi, szefowie działów i firm IT, startupowcy oraz zwolennicy DevOps. Formuła konferencji niezmiennie pozwala na swobodny dialog zarówno podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych, jak i w kuluarach. Jak w latach poprzednich nie zrezygnowano z eksperymentów i nowych rozwiązań, by w efekcie osiągnąć większą interakcję i integrację uczestników.

Dziesięć lat tradycji zobowiązuje i w tym roku Organizatorzy również nie zawiodą. Zapowiadają, że konferencja TestWarez 2016 będzie jeszcze większa, jeszcze bardziej profesjonalna i międzynarodowa, ale przede wszystkim, że będzie jeszcze lepiej adresowała wyzwania, z którymi będziemy zmagać się na co dzień. Stąd też hasło przewodnie tegorocznej edycji „Testing around the clock”, czyli wariacja na temat ciągłej integracji, ciągłego testowania, ale i ciągłego rozwoju nas i naszej profesji. W tym wszystkim oczywiście nie zapominają o korzeniach, dlatego przynajmniej połowa prelekcji będzie w języku polskim, w tym jedna ścieżka przeznaczona dla mniej doświadczonych uczestników.

TestWarez to wydarzenie, na którym możecie opowiedzieć o swoich problemach albo pokazać swoje osiągnięcia. Możecie zainspirować innych lub czerpać inspirację z prelekcji i rozmów.

Rekomendujemy i w imieniu organizatorów zapraszamy!

Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, które już od 13 lat stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce spotkań i dialogu ludzi zajmujących się zapewnianiem jakości. W roku 2016 zostanie zorganizowana jedenasta edycja konferencji TestWarez. Poprzednia edycja zgromadziła ponad 300 uczestników. Wolne miejsca bardzo szybko się rozchodzą, dlatego też zachęcamy do wczesnej rejestracji.

Konferencja jest skierowana do osób zajmujących się szeroko pojętym zarządzaniem jakością; będą poruszane tematy, które zainteresują kierownictwo, jak i ściśle techniczne osoby. Będzie dużo praktyki, ale również i dużo teorii, na bazie których te praktyki są budowane.

W tym roku Organizatorzy szczególnie serdecznie zapraszają do zaprezentowania swoich pomysłów:

• Wizjonerów z własnymi podejściami, doświadczeniami, wnioskami najchętniej z projektów transformacji pomiędzy metodykami, re-architektury produktu bądź jarzma testowego lub migracji w chmurę
• Osoby zarządzające zespołami projektowymi i mające doświadczenie w ich budowaniu
• Osoby wdrażające projekty automatyzacji, w tym na co dzień pracujące w środowisku ciągłej integracji oraz ciągłego wdrażania i doświadczone w pracy z backlogiem oraz automatyzacją testów akceptacyjnych
• Przedstawicieli DevOps
• Osoby wdrażające lub poprawiające metodyki i procesy testowe lub jakościowe
• Osoby zajmujące się testami bezpieczeństwa, testami niefunkcjonalnymi, w tym testami wydajności, niezawodności lub użyteczności, testami aplikacji na urządzenia mobilne i wbudowane
• Osoby doświadczone w pracy z rozwiązaniami jak docker, buddy, chef itp.
• Osoby z doświadczaniem w testowaniu eksploracyjnym, kontekstowym, opartym o model lub ocenę ryzyka
• Osoby pracujące z big data
• Osoby zaangażowane we wczesne etapy procesu wytwarzania oprogramowania – analizę biznesową, zarządzanie wymaganiami.

Udział rekomendujemy też wszystkim innym, chcącym podzielić się swoimi doświadczeniami w testowaniu i zarządzaniu jakością.

Więcej informacji na stronie konferencji.


 • 0

Współpraca z Politechniką Warszawską

Category : AKTUALNOŚCI , INICJATYWY

wydzial-elektryczny-politechniki-warszawskiej

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań oraz Politechnika Warszawska – Wydział Elektryczny nawiązały współpracę w zakresie: upowszechniania wiedzy, dobrych praktyk i etyki zawodowej w obszarze inżynierii wymagań i inżynierii oprogramowania wśród studentów Wydziału, członków Stowarzyszenia oraz pozostałych osób zainteresowanych tymi obszarami.

List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy został podpisany przez Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Lecha Grzesiaka.

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań zamierzają realizować powyższe cele poprzez:

 • organizację seminariów i prelekcji z udziałem wybitnych przedstawicieli przemysłu i nauki,
 • organizację konferencji naukowych i tematycznych,
 • konsultację treści programowych zawartych w programach nauczania dotyczących obszarów inżynierii wymagań,
 • organizację studiów podyplomowych, (2015 rok: I edycja studiów podyplomowych z naszym udziałem)
 • organizację zawodów i konkursów dla studentów,
 • pomoc w kontaktowaniu studentów z pracodawcami w celu odbycia praktyk zawodowych lub zdobycia pierwszej pracy,
 • innych działań propagujących wiedzę z inżynierii wymagań i inżynierii oprogramowania.

 


 • 0

Walne Zebranie Członków SIW – podsumowanie

Category : AKTUALNOŚCI

W dniu 7 czerwca 2016 roku odbyło się Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań. Na zebraniu Prezes SIW zaprezentowała 2 lata działalności stowarzyszenia oraz podsumowała działalność zarządu w latach 2014-2016. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej również podsumował 2 lata działalności organu nadzoru stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków SIW udzieliło absolutorium ustępującym członkom zarządu z wyłączeniem pana Bogdana Berezy, któremu nie udzielono absolutorium za kadencję 06.2014-06.2016 z uwagi na naruszenia regulaminów i Statutu SIW oraz działanie na szkodę Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań.

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2015 rok, następnie po krótkiej prezentacji kandydatów do władz SIW przeprowadzone zostało głosowanie. Walne Zebranie zatwierdziło kandydatury. W dalszej kolejności odbyło się posiedzenie Zarządu – wybór prezesa przez członków zarządu oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej – wybór przewodniczącego przez członków komisji rewizyjnej.

W wyniku głosowań wybrano władze w składzie: http://siw.org.pl/wladze-2/

Przewodniczący udzielił głosu nowowybranemu Prezesowi Zarządu, który podziękował za wybór i przedstawił wizję rozwoju stowarzyszenia na nadchodzącą kadencję. Przewodniczący zebrania zwrócił się do członków SIW o zgłaszanie wolnych wniosków. Wpłynął wniosek o podjęcie przez Zebranie Walne uchwały o usunięcie pana Bogdana Berezy z szeregu członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań wraz z uzasadnieniem. Wniosek został poddany pod głosowanie jawne. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Walne Zebranie Członków SIW zobowiązało nowy Zarząd do podjęcia kroków prawnych mających na celu ochronę wizerunku i znaku stowarzyszenia przed działaniami innych osób niebędących obecnie członkami stowarzyszenia.

Zebranie zostało zamknięte.

Dokumenty:

 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

Uchwała_absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium i przyjęcia sprawozdania finansowego

Wniosek Komisji Rewizyjnej_cz1 Wniosek Komisji Rewizyjnej_cz2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uchwała o usunięciu pana Bogdana Berezy spośród członków SIW

usunięcie Pana Bogdana Berezy

 


 • 0

Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań patronem beAnalyst

Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań objęło swoim patronatem ścieżkę: beANALYST podczas II edycji Konferencji Inżynierii Oprogramowania beIT, która odbędzie się 18-20 marca 2016 roku. Konferencja jest współorganizowana przez studentów z Koła Naukowego Zarządzanie IT, działającego na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, w połączeniu z Katedrą Inżynierii Oprogramowania z tego samego wydziału.

W tym roku zostały przygotowane 4 ścieżki warsztatowe:

    beANALYST – ścieżka dotycząca analizy biznesowej
    beAGILE – ścieżka dotycząca zwinnego zarządzania projektami
    beLEADER – ścieżka dotycząca przywództwa i motywowania
    bePRODUCT MANAGER – ścieżka dotycząca zarządzania produktem

II edycja Konferencji Inżynierii Oprogramowania beIT to jednak nie tylko ciekawy i zróżnicowany program, ale także znakomici prelegenci. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach, warsztatach, a także Round Tables.

Zapraszamy na stronę Facebooka konferencji, oraz wydarzenia na Facebooku. Możliwość zapisów na warsztaty pojawi się 1 marca 2016 r. na stronie http://konferencjabeit.pl/


 • 0

 • 0

Seminarium z Tomaszem Siemkiem

Serdecznie zapraszamy na pierwszy wykład w ramach bezpłatnych seminariów: „Między biznesem a IT”. Inaugurujący wykład poprowadzi Pan Tomasz Siemek.

Seminarium Tomasz Siemek


 • 0

Biznesowa wartość User Experience

Biznesowa wartość User Experience to infografika opublikowana przez naszego partnera – Agencję UX Symetria we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem UXalliance. Materiał powstał w ramach tworzenia programu certyfikacji UX-PM – pierwszego na świecie Certyfikatu UX dla Project Managerów. Infografika obrazuje na wielu przykładach m.in. czym jest UX dla biznesu, jakie korzyści wiążą się z implementacją narzędzi UX w firmach, jaki zwrot z inwestycji jest możliwy do osiągnięcia oraz w jaki sposób go zmierzyć.

Projektowanie pozytywnego doświadczenia użytkownika (ang. User Experience) to już nie tylko trend, ale dynamicznie rozwijająca się branża. Coraz częściej publikowane są badania i case studies z wdrożeń narzędzi UX utwierdzające w przekonaniu, że dbanie o UX się opłaca. Co więcej, branżowe raporty (m.in. CUSTOMERS 2000) przekonują, że w niedługim czasie UX zastąpi dotychczasowe wyróżniki marki (takie jak oferta produktów lub cena) i stanie się najistotniejszym czynnikiem zatrzymującym klienta.

„Read More”


 • 0

 • 0

17-ta Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO) pod naszym patronatem

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań objęło swoim patronatem Krajową Konferencję Inżynierii Oprogramowania (KKIO).

KKIO jest wiodącą serią konferencji poświęconych badaniom i praktyce inżynierii oprogramowania. W roku 2015 odbędzie się w Międzyzdrojach, w hotelu Amber Baltic malowniczo położonym nad wybrzeżem Bałtyku przy Promenadzie Gwiazd.

W tym roku odbywa się 17-ta edycja konferencji pod hasłem: „Od wymagań do oprogramowania: badania, praktyka i edukacja”.

Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w 3 równoległych konferencjach w cenie:

pełna: 475,00 zł (netto) 584,25 zł (brutto)

student: 190,00 zł (netto) 233,70 zł (brutto)

Konferencja jest skierowana do polskiego środowiska zajmującego się inżynierią oprogramowania. Jej celem jest stymulowanie badań i promocja współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi i biznesowymi. Poza nadsyłaniem prac badawczych, w tym roku organizatorzy zachęcają do zgłaszania prac dotyczących praktyki inżynierii oprogramowania, inicjatyw biznesowych oraz edukacji. Dodatkowo, mile widziane będą propozycje dotyczące prowadzenia warsztatów i szkoleń. Propozycje inicjatyw powinny być ukierunkowane na nawiązanie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem oraz zawierać wyjaśnienie, jakich innowacji dotyczą lub na jakie potrzeby są odpowiedzią. Propozycje warsztatów i szkoleń powinny dotyczyć prezentacji nowatorskich podejść i narzędzi, oraz być adresowane tak do badaczy, jak i praktyków.

Zobacz więcej: http://www.konferencje.pti.szczecin.pl/


 • 0

Teens use apps to keep secrets?

Cras accumsan elit augue, sit amet vestibulum turpis fringilla nec. Etiam eu dictum tortor. Sed feugiat lacus non ultricies pulvinar. Nam ac mauris ut nisi euismod tempus. Mauris molestie vel diam et imperdiet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur varius condimentum risus nec efficitur. Integer porta a justo eu porta. Pellentesque sed ultricies risus, eu porttitor est.


BĄDŹ NA BIEŻĄCO:


newsletter templates powered by FreshMailŚledź nas na FB: